Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

Για να μην σας κλέψουν χρήματα από το λογαριασμό σας


Αυτό το post θα σας χρειαστεί. Διαβάστε το με προσοχή, κρατήστε το και γλιτώστε χρήμα και περιττά τρεχάματα:
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με αφορμή την εμφάνιση και κυκλοφορία παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ως προς τη χρήση του κωδικού "PIN" στα ATM διευκρινίζει...


Επιτυχείς συναλλαγές στα ΑΤΜ γίνονται όταν πληκτρολογείτε αποκλειστικά το σωστό PIN, το οποίο πρέπει να γνωρίζετε μόνο εσείς.
Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να κάνετε ανάστροφη πληκτρολόγηση του PIN σας, όπως προτείνεται σε ορισμένα παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail), που διακινούν διάφοροι κακόβουλοι στο Διαδίκτυο. Τα ATM αναγνωρίζουν ως λάθος πληκτρολόγηση, όλους ανεξαιρέτως τους αριθμούς πλην του μοναδικού PIN, που σας δόθηκε από την τράπεζά σας ή επιλέξατε ο ίδιος. Συνεπώς είναι λάθος και η ανάστροφη πληκτρολόγηση του PIN σας.
Παράδειγμα: Aν υποθέσουμε ότι έχετε PIN 1234, για επιτυχή συναλλαγή, πρέπει να πληκτρολογήσετε μόνο 1234 και ΟΧΙ το ανάστροφο 4321 που είναι λάθος. Σε τέτοια περίπτωση μόνη συνέπεια θα είναι να παρακρατηθεί η κάρτα σας αφού όλα τα ΑΤΜ, για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των συναλλαγών, παρακρατούν την κάρτα, αν κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής πληκτρολογήσετε λάθος PIN τρεις συνεχόμενες φορές.
Κατά τα λοιπά εν όψει και της συνήθους αύξησης των συναλλαγών την Χριστουγεννιάτικη περίοδο, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μαζί με τις ευχές της, θεωρεί χρήσιμο να επαναλάβει τις πάγιες οδηγίες και συστάσεις της προς το καταναλωτικό κοινό για τη χρήση των ΑΤΜ:

Χειριστείτε την κάρτα σας όπως και τα μετρητά. Ελέγχετε συχνά ότι η κάρτα βρίσκεται στο πορτοφόλι σας.
Αποστηθίστε τον Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (PIN) και σε κάθε περίπτωση μην τον σημειώνετε με οποιονδήποτε τρόπο σε μέσο που μπορεί να συνδυαστεί με την κάρτα.
Η κάρτα σε συνδυασμό με το PIN είναι μετρητά.
Προσέχετε κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Άν υπάρχει επόμενος πελάτης βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας ώστε να μην μπορεί να αντιληφθεί τι πληκτρολογείτε. Αν προηγείται άλλος συναλλασσόμενος, φροντίστε να διατηρείτε λογική απόσταση απ' αυτόν. Χρησιμοποιείστε το σώμα σας με τρόπο ώστε να μην φαίνεται η συναλλαγή.
Μην ανακοινώνετε το PIN σε τρίτα πρόσωπα ακόμα και συγγενείς και ποτέ μην επιλέγετε PIN που μπορεί να προβλεφθεί (ημερομηνία γέννησης, αριθμός αυτοκινήτου κ.ο.κ.).
Αλλάζετε συχνά το PIN σας.

Μη γνωστοποιείτε το PIN σε πρόσωπα τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο επιδιώκουν να σας αποσπάσουν αυτή την πληροφορία, ισχυριζόμενοι ότι είναι υπάλληλοι τραπεζών ή άλλων φορέων ή αρχών. Οι τράπεζες δεν έχουν αναθέσει σε υπαλλήλους τους ή τρίτους ποτέ τέτοια καθήκοντα.
Κάνετε οι ίδιοι τις συναλλαγές σας. Μην επιτρέπετε να σας βοηθήσουν τη στιγμή της συναλλαγής, δίνοντας κάρτα ή και Κωδικό.
Όταν πληκτρολογείτε το PIN καλύπτετε πάντα το χέρι σας με το άλλο χέρι ή κάποιο έγγραφο ή αντικείμενο. Αποφεύγετε έτσι να δουν το PIN σας.
Αν η κάρτα σας παρακρατηθεί απ΄το ATM, βεβαιωθείτε γι' αυτό, και επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζα.
Αν χάσετε ή σας κλέψουν την κάρτα σας δηλώστε αμέσως την απώλεια ή την κλοπή στην Τράπεζα και μόνο στα τηλέφωνα που εμφανίζονται στις οθόνες των ΑΤΜ.
Στα ίδια τηλέφωνα αναφέρατε στη τράπεζά σας οτιδήποτε ασυνήθιστο παρατηρήσετε στο ATM ή κατά τη διάρκεια της συναλλαγής σ' αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου