Δευτέρα, 20 Απριλίου 2009

Κίνα: η αυτοκρατορία των επικίνδυνων προϊόντων


Ο αριθμός των επικίνδυνων προϊόντων- με εξαίρεση τα προϊόντα διατροφής- που αποσύρθηκαν από την κοινοτική αγορά αυξήθηκε κατά 16% το 2008 σε σχέση με το 2007, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης για το σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.
Το 2008 οι κοινοποιήσεις επικίνδυνων προϊόντων έφτασαν στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ τις 1.866. Το 2006 οι κοινοποιήσεις επικίνδυνων προϊόντων έφτασαν στην ΕΕ τις 1.051 για να αυξηθούν σε 1.605 το 2007. Το 2004 όταν και τέθηκε σε ισχύ η νέα κοινοτική νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων οι κοινοποιήσεις ήταν 468. Το 2008 στους «27» πρώτη σε κοινοποιήσεις επικίνδυνων προϊόντων ήταν η...

...Γερμανία με 205 κοινοποιήσεις και ακολούθησαν η Ισπανία (163 κοινοποιήσεις), η Σλοβακία (140 κοινοποιήσεις), η Ελλάδα (132 κοινοποιήσεις) και η Ουγγαρία (126 κοινοποιήσεις). Οι πέντε αυτές χώρες αντιπροσώπευσαν πάνω από το 50% των κοινοποιήσεων επικίνδυνων προϊόντων το 2008.
Σύμφωνα με την έκθεση, για μια ακόμη χρονιά, η Κίνα ήταν η χώρα προέλευσης των περισσότερων επικίνδυνων προϊόντων που εντοπίστηκαν στην κοινοτική αγορά (909 κοινοποιήσεις) σημειώνοντας μάλιστα περαιτέρω αύξηση από 52% του συνόλου των κοινοποιήσεων το 2007 σε 59% το 2008. Τα παιχνίδια με 498 κοινοποιήσεις ήταν με διαφορά η κατηγορία προϊόντων με τις περισσότερες κοινοποιήσεις το 2008 και ακολούθησαν οι ηλεκτρικές συσκευές (169 κοινοποιήσεις) και τα μηχανοκίνητα οχήματα (160 κοινοποιήσεις). Οι τρεις αυτές κατηγορίες προϊόντων αντιπροσώπευσαν το 53% των κοινοποιήσεων το 2008.
Στόχος του RAPEX και των άλλων μηχανισμών ασφάλειας που εφαρμόζουμε είναι να εξασφαλίζεται ότι οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να είναι ήσυχοι όταν κάνουν τις αγορές τους, χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία να διακρίνουν τα ασφαλή από τα επικίνδυνα προϊόντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου