Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

Σύνταξη με 40 χρόνια εργασίας!!!


Βόμβα στο καθεστώς συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στη χώρα μας βάζει απόρρητη έκθεση της Κομισιόν, που εστάλη στα υπουργεία Οικονομικών και Απασχόλησης και ζητάει να αυξηθεί το μέσο όριο για συνταξιοδότηση στα 40 έτη ασφάλισης, στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Ι» η έκθεση - η οποία σε συνδυασμό με τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση για αλλαγές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των δημόσιων υπαλλήλων έχει θορυβήσει τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομίας και Απασχόλησης- περιγράφει το πρόβλημα του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος ως πρόβλημα ετών ασφάλισης και όχι ως πρόβλημα ηλικίας συνταξιοδότησης. Και αυτό γιατί εξάγει το συμπέρασμα ότι ο μέσος χρόνος συνταξιοδότησης για τους άνδρες είναι τα 25 έτη και για τις γυναίκες τα 20.

Την ίδια στιγμή στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. τα αντίστοιχα έτη συνταξιοδότησης ξεπερνούν τα 35 και φτάνουν μέχρι τα 40 έτη. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα του Βελγίου όπου η μέση συνταξιοδότηση είναι τα 38,5 έτη, της Μεγάλης Βρετανίας με 39,5 έτη, του Λουξεμβούργου με 39,8 έτη, της Δανίας με 37 έτη κ.ά. Ένα μεγάλο ζήτημα που τίθεται στην έκθεση είναι η κάλυψη του χρόνου ενδιάμεσης ανεργίας, η οποία στα περισσότερα κράτη υπολογίζεται ως εργάσιμος χρόνος, ενώ στη χώρα μας συμβαίνει το αντίθετο.

Πάντως, τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομίας και Απασχόλησης σχεδιάζουν την «επόμενη ημέρα», καθώς σύμφωνα με στελέχη στο χώρο της ασφάλισης ήδη ασκούνται φοβερές πιέσεις για αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα των δημόσιων υπαλλήλων.

Η κυβέρνηση σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αναμένει στο τέλος του μήνα την κοινοποίηση της απόφασης, ώστε να «έχει ένα χαρτί στο χέρι της», προκειμένου να το επικαλεστεί αναφορικά με τις αντιδράσεις που θα συναντήσει στις σχεδιαζόμενες αλλαγές. Ήδη, όπως αποκαλύπτει η «Ι», κοινοτική οδηγία ζητούσε από το 2006 την εναρμόνιση των ασφαλίσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή (2006/54/ΕΚ) για την «εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης» ζητείται από τη χώρα μας «σχετική ειδική πρόβλεψη» για τη συνταξιοδότηση ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο. Διαβάστε τη συνέχεια...

Η συγκεκριμένη παράγραφος της απόφασης, που οδήγησε στην καταδίκη της Ελλάδας, αναφέρει: «Έχει καθοριστεί σαφώς ότι ένα συνταξιοδοτικό σύστημα για δημόσιους υπαλλήλους εμπίπτει στο πεδίο της αρχής της ίσης αμοιβής αν οι παροχές που οφείλονται βάσει του συστήματος καταβάλλονται στον εργαζόμενο λόγω της εργασιακής του σχέσης με τον εργοδότη του δημόσιου τομέα, παρά το γεγονός ότι το εν λόγω σύστημα αποτελεί τμήμα γενικού εκ του νόμου συστήματος. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου η προϋπόθεση αυτή πληρούται αν το συνταξιοδοτικό σύστημα αφορά συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων και οι παροχές του συνδέονται άμεσα με την περίοδο υπηρεσίας και υπολογίζονται αναφορικά με τον τελευταίο μισθό του δημόσιου υπαλλήλου».

Επίσης, στο άρθρο 7 που αφορά στα πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τονίζεται ότι «εφαρμόζεται επίσης στα συνταξιοδοτικά συστήματα για συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι, αν οι παροχές που προβλέπονται από το σύστημα καταβάλλονται λόγω της εργασιακής σχέσης με τον δημόσιο εργοδότη».

Πάντως, η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, απορρίπτει στην παρούσα φάση το ενδεχόμενο δημιουργίας Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων, με το αιτιολογικό ότι «είναι δύσκολο να βρεθούν πόροι με τους οποίους θα πρέπει να προικιστεί το ταμείο σε αυτή τη δημοσιονομική κρίση».

Δυσμενέστεροι οι όροι για τους δημοσίους υπαλλήλους

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται το κυβερνητικό πλάνο για τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπουν, τα εξής:

* Αύξηση του χρόνου εργασίας των μητέρων υπαλλήλων κατά 5 έτη, κατάργηση των σημερινών ορίων για τη συνταξιοδότηση μητέρων με τρία παιδιά,

* Δραστικό περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων,

* Κατάργηση της “υποχρεωτικής” συνταξιοδότησης στα 58 ή 60 χρόνια, καθώς και αύξηση του χρόνου εργασίας των ανδρών κατά 5 έτη.

* Δυνατότητα συνταξιοδότησης με 37 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας.

* Εξαίρεση θα αποτελέσουν όσες γυναίκες απασχολούνται ήδη 35 χρόνια, στις οποίες θα τεθεί ως όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης το 60ο.

Σοβαρό θα είναι το πλήγμα για τις τρίτεκνες μητέρες, όπου με βάση τα ισχύοντα, κατοχύρωναν δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 20 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Σε ό,τι αφορά τις μητέρες των υπόλοιπων κατηγοριών ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπει αύξηση του χρόνου εργασίας κατά 5 έτη, ώστε να υπάρξει πλήρης εξομοίωση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Πηγή: Ισοτιμία
σχόλιο zorro: υπάρχει παραθυράκι στο νόμο. Αν εκλεγείς βουλευτής με δύο θητείες καθάρισες. Αρκεί να βρεις ηλίθιους να σε ψηφίσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου