Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

441 εκατ. κιβώτια Coca Cola μέσα σε ένα τρίμηνο ήπιαν οι Έλληνες


Και να ήξεραν τι έπιναν.. Οι αριθμοί είναι ανατριχιαστικοί.
Μείωση της τάξης του 74% σημείωσαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της Coca-Cola 3E, το πρώτο τρίμηνο, φθάνοντας τα 7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,03 ευρώ, 75% χαμηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, συνυπολογιζομένης της επίδρασης των καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών, αυξήθηκαν κατά 68 εκατ. ευρώ, από ταμειακές εκροές 59 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008 σε ταμειακές εισροές 9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2009.
Ο όγκος των πωλήσεων ανήλθε σε 441 εκατ. κιβώτια, παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε σχέση με το 2008 (410 εκατ. κιβώτια σε προσαρμοσμένη βάση ημερών πωλήσεων, μείωση 4% σε σχέση με το 2008). Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις παρέμειναν σταθερά στα 1,374 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 1,373 εκατ. ευρώ το 2008.
Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 41 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 38% έναντι της αντίστοιχης περυσινής χρονικής περιόδου, αποτέλεσμα - κατά κύριο λόγο - της αρνητικής επίδρασης από τις μεταβολές των νομισμάτων.
Πηγή: Ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου